O NAS


Szanowni Państwo

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu Powołany został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Zdzisława Marcinkowskiego, wydanym 15 września 2005 roku, celem utworzenia przy Urzędzie Miasta wyodrębnionej jednostki administracyjnej przeznaczonej do zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami, będącymi własnością Gminy Miasta Radomia. Do 2005r. nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zarządzał
RTBS „Administrator” sp. z o.o. ale zmiana ustawy o zamówieniach publicznych uniemożliwiła spółce realizację zadania w dotychczasowej formie, zmuszając tym samym Gminę do zastosowania innych rozwiązań prawnych.
Miejski Zarząd lokalami realizuje zadanie, do którego został powołany poprzez :

• Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi w 100% własność oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Radomia

• Zarządzanie udziałami w nieruchomościach zabudowanych Gminy Miasta Radomia jako właściciela wchodzącego w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Wykonywania uprawnień Gminy Miasta Radomia jako właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Przygotowywanie do zbycia nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Miasta Radomia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie Uchwały Rady Miejskiej.

Siedziba Miejskiego Zarządu lokalami w Radomiu mieści się w budynku przy ulicy Garbarska 55/57.


      Biuro przy ul.Garbarskiej 55/57


W latach 2000 – 2010 w wyniku budowy lub adaptacji, Prezydent Miasta Radomia oddał do użytkowania 735 lokali socjalnychW 2000 r.zasiedlono wybudowany budynek przy ul.Radomskiego 4


Radomskiego 4 - 48 lok. socjalnych


W 2004 r. dokonano adaptacji budynków przy ul.:
• Marii Gajl 22 i 24
• Wernera 8


Marii Gajl 22 – 30 lok.socjalnych Marii Gajl 24 – 36 lok.socjalnych


Wernera 8 – 82 lokale socjalne

W 2005 r oddano wybudowane budynki przy ul.:
• Mroza 3/5 i 7/9
• Odlewnicza 6


Mroza 3/5 i 7/9 - 118 lokali socjalnych Odlewnicza 6 - 56 lok.socjalnych


W 2007 r. oddano wybudowany budynek przy ul Mroza 13/15


Mroza 13/15 – 59 lokali socjalnych

W 2010 r. oddano wybudowane 4 budynki przy ul. :
• Marii Gajl 27 i 29
• Marii Gajl 31 i 33


Marii Gajl 27 - 76 lokali socjalnych Marii Gajl 29 - 76 lokali socjalnych


Marii Gajl 31 - 76 lokali socjalnych Marii Gajl 33 - 76 lokali socjalnych

Łącznie Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu zarządza 1363 lokalami socjalnymi.